homepage header
Organisatie

Organisatie

Organisatie 2018-10-14T04:22:01+00:00

HOOGRAVENSE APOTHEKEN VOF
De Hoogravense Apotheken bestaan uit de Hoogravense Apotheek en Apotheek ’t Goy.

DE HOOGRAVENSE APOTHEKEN
Vanaf 1 januari 2003 zijn de Hoogravense Apotheek en Apotheek ’t Goy opgegaan in 1 organisatie: Hoogravense Apotheken VOF. De reden om deze samenwerking aan te gaan zijn de plannen om in de wijk Hoograven/Tolsteeg samen met andere eerstelijnsgezondheidsdiensten een Gezondheidscentrum op te richten. Per 1 november 2005 heeft er een daadwerkelijke fusie van de 2 apotheken plaats gevonden. Het medewerkersbestand van de Hoogravense Apotheken VOF is per januari 2012 als volgt: 3 apothekers (2.6 fte), 18 apothekersassistenten (10,9 fte), 2 apotheekmedewerkers (1,1 fte), 2 bezorgers (1.2 fte), 2 BBL ers (1.9 fte) 7 oproepkrachten (studenten farmacie). Met grote regelmaat worden er ook stagiaires van zowel de faculteit farmacie als van de apothekersassistentenopleiding begeleid.De gezamenlijke vestigingen verzorgen enkele verpleeghuizen en ongeveer 14000 patiënten. Ons cliëntenbestand is wel ouder dan gemiddeld. In de wijk Hoograven zijn 2 huisartsenpraktijken gevestigd. Hiermee wordt structureel samengewerkt ondermeer via FTO’s. Ook wordt er intensief samengewerkt met de artsen, verpleging en verzorging in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Hieronder volgt een beschrijving van elke apotheek.

HOOGRAVENSE APOTHEEK
De Hoogravense Apotheek is sinds 1992 gevestigd op het Smaragdplein te Utrecht. De apotheek op het Smaragdplein is gesitueerd in een winkelcentrum. De apotheek is er op ingericht om alle cliënten op correcte wijze van dienst te zijn. De apotheek is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens, in de publieksruimte zijn voldoende stoelen aanwezig voor degenen die moeten wachten. Voor een persoonlijk consult is een aparte, afgescheiden ruimte beschikbaar. De inrichting van de apotheek en de omgang met de klant staan borg voor een “lage drempel”. De klant ervaart bij het team een collegiale sfeer die gebaseerd is op onderling vertrouwen en waardering. Gevraagd en ongevraagd wordt de klant geadviseerd, begeleid en wordt dienstverlening aangeboden. Het succes van de apotheek is een gezamenlijk succes, het gehele team werkt hieraan mee. Een specialiteit van de Hoogravense Apotheek is de zogenaamde herhaalservice. Kenmerk van deze service is dat de chronisch gebruikte medicatie pro-actief wordt klaargemaakt. Dit overigens pas nadat een uitgebreid intake gesprek met de patiënt gehouden is en het medicatieprofiel beoordeeld is door een apotheker.

APOTHEEK ‘T GOY
Apotheek ’t Goy is gevestigd in het nieuwe winkelcentrum aan het ’t Goylaan. In september 2009 heeft apotheek ´t Goy haar deuren op deze nieuwe locatie geopend. Apotheek ’t Goy is een apotheek, die gespecialiseerd is in de belevering van geneesmiddelen en diensten aan verpleeg- en verzorgingstehuizen. De medewerkers die in deze vestiging werken zijn er ook speciaal voor opgeleid om de farmaceutische zorg voor de tehuizen zo optimaal mogelijk te realiseren. De baxterrollen en ook andere medicatie worden door apothekersassistenten van Apotheek ’t Goy in medicijnwagens geplaatst zodat een goede geneesmiddelvoorziening gewaarborgd wordt. Tevens houdt de apotheek bij of er nog medicatie bijbesteld moet worden zoals zalven, inhalatoren etc. Om het bestellen van geneesmiddelen door de artsen zo goed mogelijk te laten lopen wordt er gebruik gemaakt van het elektronisch voorschrijfprogramma “Medimo.”Alle medicatieprofielen van alle niet verpleeghuis cliënten worden 3 maandelijks beoordeeld door een apotheker en daarnaast bespreekt de apotheker elke 3 maanden 15 patiënten met de verpleeghuisartsen. Regelmatig wordt er een FTO gehouden.
GEZ
De Hoogravense apotheken (Apotheek ’t Goy en Hoogravense apotheek werken samen in een UZES samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners.

In dit samenwerkingsverband werken onder andere huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Voor de bewoners van Utrecht Zuid ontwikkelen deze zorgverleners samenhangende behandelprogramma’s en voeren deze uit binnen de wijken Lunetten en Hoograven/Tolsteeg. Ga voor meer informatie aangaande dit onderwerp naar gezondutrechtzuid.nl

Maak een afspraak of neem contact op met ons