homepage header
Organisatie

Organisatie

Organisatie 2020-07-13T07:49:54+00:00

HOOGRAVENSE APOTHEKEN VOF
De Hoogravense Apotheken bestaan uit de Hoogravense Apotheek en Apotheek Nieuw Plettenburgh. Vanaf 1 januari 2003 zijn de Hoogravense Apotheek en Apotheek Nieuw Plettenburgh (voormalig Apotheek ’t Goy) opgegaan in 1 organisatie: Hoogravense Apotheken VOF. De reden om deze samenwerking aan te gaan zijn de plannen om in de wijk Hoograven/Tolsteeg samen met andere eerstelijnsgezondheidsdiensten een Gezondheidscentrum op te richten.

Per november 2018 is Apotheek ’t Goy verhuisd naar het Gezondheidscentrum Nieuw Plettenburgh aan de Rijnhuizenlaan 10. Daarmee is ook de naam veranderd: Apotheek Nieuw Plettenburgh. In dit Gezondheidscentrum werken we nauw samen met huisartsen, fysiotherapie, thuiszorg, verloskundigen, logopedie, psychologie en overige disciplines. De apotheek is er op ingericht om alle cliënten op correcte wijze van dienst te zijn. De apotheek is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens, in de publieksruimte zijn voldoende stoelen aanwezig voor degenen die moeten wachten. Voor een persoonlijk consult is een aparte, afgescheiden ruimte beschikbaar. De inrichting van de apotheek en de omgang met de klant staan borg voor een “lage drempel”. De klant ervaart bij het team een collegiale sfeer die gebaseerd is op onderling vertrouwen en waardering. Gevraagd en ongevraagd wordt de klant geadviseerd, begeleid en wordt dienstverlening aangeboden. Het succes van de apotheek is een gezamenlijk succes, het gehele team werkt hieraan mee. Een service van Apotheek Nieuw Plettenburgh is de zogenaamde herhaalservice. Kenmerk van deze service is dat de chronisch gebruikte medicatie pro-actief wordt klaargemaakt. Dit overigens pas nadat een uitgebreid intake gesprek met de patiënt gehouden is en het medicatieprofiel beoordeeld is door een apotheker.

De Hoogravense Apotheek verzorgt enkele verpleeghuizen en ongeveer 14000 patiënten De medewerkers die in deze vestiging werken zijn er ook speciaal voor opgeleid om de farmaceutische zorg voor de tehuizen zo optimaal mogelijk te realiseren. Om het bestellen van geneesmiddelen door de artsen zo goed mogelijk te laten lopen wordt er gebruik gemaakt van het elektronisch voorschrijfprogramma “Medimo.”Alle medicatieprofielen van alle niet verpleeghuis cliënten worden 3 maandelijks beoordeeld door een apotheker en daarnaast bespreekt de apotheker elke 3 maanden 15 patiënten met de verpleeghuisartsen. Regelmatig worden er farmacotherapeutische overleggen (FTO’s) gehouden.

De gezamenlijke vestigingen werken structureel samen met de twee huisartsenpraktijken in Hoograven d.m.v. FTO’s en andere overleggen ten behoeve van de patiënt. Ook wordt er intensief samengewerkt met de artsen, verpleging en verzorging in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. De Hoogravense apotheken werken samen in een UZES samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners.

Maak een afspraak of neem contact op met ons