homepage header
Op reis

Op reis

Op reis 2018-10-14T04:25:42+00:00

MEDICIJNEN EN VAKANTIE
Wanneer je op vakantie gaat neem je natuurlijk je medicijnen mee.Omdat niet ieder land alle medicijnen erkent en accepteert, moet je het een en ander regelen voordat je op vakantie gaat naar het buitenland. Hieronder kun je lezen wat je moet regelen om je medicijnen mee te nemen zonder problemen te krijgen bij de douane. Een medisch paspoort bij je apotheek aanvragen
De apotheker of de arts vragen of er medicijnen onder de opiumwet vallen.
Schengenverklaring downloaden vanaf de site WWW.IGZ.NL
Schengenverklaring laten ondertekenen door de arts
Schengenverklaring opsturen
Let op: regel dit alles ruim 3 à 4 weken voor vertrek!

EEN MEDISCH PASPOORT BIJ JE APOTHEEK AANVRAGEN
Bij de apotheek kun je een zogenaamd Europees Medisch Paspoort ofwel geneesmiddelenpaspoort aanvragen. In dit boekje kunnen de werking en de samenstelling van jouw medicijnen in alle talen worden opgeschreven. Dit is handig als je in het buitenland nieuwe medicijnen nodig hebt. De apotheker of de arts vragen of er medicijnen onder de opiumwet vallen.
In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten zoals softdrugs en Ritalin streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Wanneer jij(of je kind) gebruiker bent van geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen, dan kun je deze geneesmiddelen niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt voor onder andere sterke pijnstillers, (medicinale) Cannabis, Risperdal en Ritalin. Je arts of apotheker kan je vertellen of jouw medicijnen onder de opiumwet vallen.

SCHENGENVERKLARING LATEN TEKENEN DOOR DE ARTS
Voor de Schengenlanden heb je een Schengenverklaring nodig. Daarin staat dat je deze medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Je arts moet die verklaring ondertekenen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg moet de verklaring waarmerken.
Deelnemende landen. Reis je naar een Europees land dat hoort bij de zogenoemde Schengenlanden, dan moet je een zogenoemde Schengenverklaring meenemen. Dat geldt voor België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,IJsland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal,Spanje, Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Malta,Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Zwitserland.
Via de website ww.igz.nl kun je de Schengenverklaring downloaden of printen.

SCHENGENVERKLARINGOPSTUREN NAAR:
INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG
POSTBUS 16114
2500 BC DEN HAAG
BUITEN HET SCHENGENGEBIED
Reis je naar een land buiten het zogenoemde Schengengebied, danheb je daarvoor toestemming nodig van de ambassade of het consulaat van het betreffende land in Nederland. Om die toestemming te krijgen is tenminste een verklaring nodig van je arts. Pas wanneer je over de verklaring van je arts beschikt, neem je contact op met de ambassade of het consulaat van het land datje gaat bezoeken. Het is verstandig de geneesmiddelen mee te nemen in de verpakking van de apotheek. Daardoor wordt duidelijk dat je het geneesmiddel niet als genotmiddel gebruikt. In geval van twijfel kun je het best je apotheek vragen of jouw geneesmiddel een opiaat is. Let op: de Inspectie voor de Gezondheidszorg neemt alleen goed en volledig ingevulde verklaringen in behandeling.

OCB EN VAKANTIE
In 2008 werd door de arts van het OCB een brief afgegeven die meegenomen kon worden op vakantie om moeilijkheden te voorkomen bij de douane.Deze brief is vanaf nu géén officieel document meer voor de douane en geeft dus geen garantie dat de douane het accepteert.

MEER INFORMATIE
Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met telefoonnummer: 070 340 55 88 (Schengen-service lijn) (op werkdagen te bereiken tussen 09:00 en 17:00). Of via email adres: schengenverklaring@minvws.nl.

Maak een afspraak of neem contact op met ons