homepage header
Ramadan

Ramadan

Ramadan 2018-10-14T04:25:10+00:00

Als de ramadan aanbreekt, vragen sommige moslims zich af hoe ze nu hun medicijnen moeten gebruiken. Anderen nemen hun medicijnen gewoon niet in, omdat ze menen dat het tijdens de ramadan verboden is. Dat kan gevaarlijk zijn. De apotheker kan u hierover adviseren.
Ramadan

Tijdens de ramadan onthouden moslims zich overdag van eten, drinken, roken en seks. De maaltijden worden alleen voor zonsopkomst en na zonsondergang genuttigd. Sommige mensen vinden dat je tijdens het vasten helemaal niets mag gebruiken, dus ook geen medicijnen. Het einde van de vastenmaand wordt gevierd met het suikerfeest.

RELIGIEUZE BETEKENIS
De ramadan is de maand waarin de koran zich aan de profeet Mohammed openbaarde. Deze periode wordt gewijd aan religieuze bezinning en zuivering van lichaam en geest. Er is dan extra aandacht voor de vijf ‘zuilen’ van de islam: vasten, geloofsbelijdenis, gebed, geld afstaan aan armen en de bedevaart naar Mekka. Het vasten staat dus niet op zichzelf en is ook geen doel op zich. Tijdens de ramadan staan ook naastenliefde en vrijgevigheid centraal.
Terug naar boven terug
Doet u mee?

De meeste moslims willen graag meedoen aan het vasten. Wie zich aan de vastenregels houdt, vervult een religieuze plicht. Bovendien is de ramadan een tijd van saamhorigheid. Meedoen geeft het gevoel bij de moslimgemeenschap te horen.

WIE ‘HOORT’ MEE TE DOEN?
Alle moslims zijn verplicht te vasten tijdens de ramadan. De koran geeft echter aan dat er uitzonderingen zijn. De volgende groepen zijn niet verplicht te vasten.

KINDEREN TOT DE PUBERTEIT
Vrouwen die menstrueren, zwanger zijn of borstvoeding geven
Ouderen
Zieken
Reizigers
Mensen die zware lichamelijke inspanning moeten leveren
Het is gebruikelijk dat mensen die door ziekte of andere omstandigheden niet kunnen vasten, op een andere manier aan hun religieuze plicht voldoen. Zij kunnen bijvoorbeeld op een ander moment het vasten inhalen of een gift aan de armen geven.

MEEDOEN EN DIEET
Veel moslims gebruiken tijdens de vastenmaand meteen na zonsondergang een grote maaltijd. Na een hele dag vasten wordt er gezamelijk vaak veel, zoet en vet gegeten. Later op de avond volgt een tweede maaltijd. De derde maaltijd wordt kort voor zonsopkomst gebruikt.

Als u om gezondheidsredenen een dieet moet volgen, kan dit eetpatroon onprettig of zelfs ongezond zijn. Maagklachten kunnen erdoor verergeren. Als u diabetes (suikerziekte) heeft, kan het evenwicht tussen medicijnen en eten verstoord raken. Volgt u een dieet en wilt u vasten? Overleg dan met uw arts of diëtist.

In het algemeen is het gezonder ’s avonds niet te veel en te zwaar te eten. ’s Morgens is een stevige maaltijd juist wel goed. Dan kunt u de dag zonder al te veel hongergevoel doorkomen. Bovendien is het belangrijk tussen zonsondergang en zonsopkomst voldoende te drinken, bijvoorbeeld water, thee en vruchtensap.

MEEDOEN EN MEDICIJNEN
Veel medicijnen moeten op vaste tijdstippen worden ingenomen, bijvoorbeeld elke 6 uur, of na de maaltijden. Dit kan tijdens het vasten problemen opleveren. Soms willen mensen tijdens de ramadan een of meer doses overslaan of alle medicijnen in een keer innemen. Anderen willen helemaal geen medicijnen gebruiken. Dat kan tot problemen leiden.

Als u de voorgeschreven medicijnen niet inneemt, kan dit uw gezondheid schaden.
Ook als u de medicijnen op gewone tijden inneemt, kan door het vasten uw lichaam anders reageren.
Als u verschillende medicijnen in een keer wilt innemen, kunnen ze elkaars werking beïnvloeden.
Als u een medicijn inneemt op een lege maag, kan de werking van het medicijn veranderen.
Door nog laat op de avond te eten, kan de werking van een medicijn dat u voor het slapengaan moet innemen, veranderen.
Als u medicijnen op een lege maag inneemt, kunnen er (meer) bijwerkingen optreden.

OVERLEG MET ARTS OF APOTHEKER
Gebruikt u medicijnen en wilt u in de ramadan vasten? Overleg dan met uw apotheker of arts. De apotheker kan zo nodig overleggen met de arts. U kunt het beste al voordat de ramadan begint erover komen praten. Overleg in elk geval met uw arts of apotheker als u tijdens de ramadan klachten krijgt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het medicijngebruik tijdens het vasten aan te passen. Wat voor u het beste is, hangt af van

welke ziekte u heeft
welk medicijn u moet gebruiken
uw algemene gezondheidstoestand
uw eigen wensen
Verander uw medicijngebruik alleen in overleg met uw arts of apotheker.

KORT MEEDOEN OF INHALEN
Wordt u ziek tijdens de ramadan en schrijft uw arts u medicijnen voor? Vraag of de medicijnen absoluut nu nodig zijn. Misschien kunt u het medicijngebruik ook uitstellen tot na de ramadan. Kan dit niet zonder risico, dan is het beter tijdelijk het vasten te onderbreken. U kunt later de gemiste dagen inhalen. Ook kunt u op een andere manier aan uw religieuze plichten voldoen, bijvoorbeeld door meer te bidden of meer giften aan de armen te geven.

Wel of niet innemen
Als een arts u een medicijn heeft voorgeschreven, dan is het niet verstandig dat medicijn een maand lang niet te gebruiken. Overleg met uw arts of apotheker hoe u uw geneesmiddel tijdens de ramadan moet gebruiken.

Medicijngebruik aanpassen
Moet u altijd medicijnen gebruiken? Soms is het mogelijk de vorm, de dosis of de tijd waarop u het medicijn moet innemen aan te passen aan het vasten. Overleg hierover met uw arts of apotheker.

Sommige medicijnen kunt u zonder problemen alleen tussen zonsondergang en zonsopkomst innemen. Vaak is dan wel een andere dosis nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde antibiotica en voor middelen die u moet gebruiken bij hart- en vaatziekten.
Er zijn ook medicijnen verkrijgbaar die de werkzame stof langzaam aan het lichaam afgeven. Die kunt u in sommige gevallen gebruiken in plaats van een middel dat u meerdere keren per dag moet innemen. Dit kan bijvoorbeeld bij sommige pijnstillers en middelen bij epilepsie.
Het is ook mogelijk een medicijn in de vorm van een pleister toe te passen. Dan hoeft u niets in te nemen. Bepaalde zware pijnstillers en hormoonpreparaten zijn verkrijgbaar in de vorm van een pleister.

SUIKERFEEST
De ramadan wordt afgesloten met het suikerfeest. Dan wordt er gebeden, en veel en lekker gegeten.

DIEET OF MEDICIJNEN
Bij sommige ziekten, zoals diabetes (suikerziekte) is het belangrijk rekening te houden met uw dieet. Eventueel moet u de dosis van uw medicijnen aanpassen. Overleg daarover met uw arts of apotheker. Na de ramadan moet u uw medicijnen weer gaan gebruiken zoals u het daarvoor gewend was.

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op verschillende (wetenschappelijke) bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Maak een afspraak of neem contact op met ons